Головна > Угода

Угода про використання сервісу

 1. 1. Терміни та визначення
  1. 1. CryptoBit.solutions — це напівавтоматичний обмінний сервіс, розташований у мережі Інтернет за адресою https://cryptobit.solutions/, який допомагає в організації p2p переказів та пропонує свої послуги за допомогою спеціального програмного інтерфейсу для всіх Користувачів (далі за текстом — Сервіс).
  2. 2. Користувач — це будь-яка фізична або юридична особа, яка погодилася з усіма умовами, запропонованими Сервісом, яка використовує послуги Сервісу та приєдналася до цієї угоди.
  3. 3. Електронні одиниці (титульні знаки) — облікові одиниці тієї чи іншої платіжної системи, що позначають певні права, що відповідають договору системи електронної оплати та її Замовника.
  4. 4. Система електронних розрахунків (платіжна система) — програмно-апаратний продукт, розроблений третьою стороною, який є механізмом реалізації обліку електронних одиниць, а також організації взаєморозрахунків між своїми користувачами.
  5. 5. Платіж — переведення електронних одиниць від платника до одержувача.
  6. 6. Послуги сервісу — операції з обробки p2p переказів, а також інші послуги, інформація про які розміщена на вітрині Сервісу.
  7. 7. Операція (Заявка) — інформація, подана Користувачем з використанням засобів Сервісу в електронному вигляді, що свідчить про його наміри скористатися послугами Сервісу на умовах, запропонованих Сервісом та вказаних у параметрах заявки.
 1. 2. Загальні положення
  1. 1. Ця угода регламентує відносини між Користувачем та Сервісом щодо послуг, які надаються Сервісом Користувачеві та скасовує всі попередні домовленості між Сервісом та Користувачем з цього предмету.
  2. 2. Ця угода не скасовує чинного законодавства країн реєстрації та місцезнаходження Сервісу і Користувача, а також договірних відносин між Користувачем та Системою (системами) електронних розрахунків.
  3. 3. Ця угода вважається прийнятою на умовах публічної оферти, акцептованої Користувачем у ході подання ним Заявки, яка є невід’ємною частиною цієї угоди.
   1. 1. Публічною офертою визнається інформація, що відображається Сервісом, про параметри та умови Заявки.
   2. 2. Акцептом публічної оферти визнається вчинення Користувачем дій щодо завершення формування Заявки, що підтверджує його намір укласти угоду з Сервісом на умовах, запропонованих Сервісом безпосередньо перед завершенням формування Заявки.
   3. 3. Дата та час акцепту, а також параметри умов Заявки фіксуються Сервісом автоматично в момент завершення формування Заявки.
   4. 4. Період прийняття пропозиції Користувачем здійснити угоду з Сервісом на умовах, описаних у Заявці Користувача, становить 40 хвилин з моменту завершення формування Заявки.
  4. 4. Ця угода набирає чинності з моменту завершення формування Заявки Користувачем.
  5. 5. Ця угода припиняє свою дію з моменту надходження на реквізити, надані Користувачем, Електронних одиниць у сумі, передбаченій параметрами Заявки Користувача, або з моменту анулювання заявки.
  6. 6. Сторони визнають цю електронну угоду рівнозначною за юридичною силою договором, укладеним у письмовій формі.
  7. 7. Сервіс залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї угоди без відповідного повідомлення про це Користувача, але з обов’язковою публікацією актуальної версії угоди на цій сторінці.
 1. 3. Предмет угоди
  1. 1. Шляхом використання технічних методів Виконавець зобов’язується виконувати обмін титульних знаків за комісійну винагороду від Замовника, після подання цією особою заявки та здійснює це шляхом продажу титульних знаків особам, які бажають їх придбати за сумою, вказаною не нижче, ніж у заявці, поданій Замовником. Курс фіксується на 10 хвилин з моменту оформлення заявки, але у разі зміни курсу більш ніж на 0,5% сума в заявці може бути змінена. Кошти Виконавець зобов’язується переводити на вказані Замовником реквізити. У разі виникнення під час обміну прибутку вона залишається на рахунку Виконавця як додаткова вигода та премія за комісійні послуги.
  2. 2. Будь-яка позитивна різниця, що виникла внаслідок дій, описаних у пункті 3.1 цієї угоди, як додатково отримана вигода, передається на користь Сервісу як преміальну оплату комісійних послуг.
 1. 4. Умови надання послуг
  1. 1. Обробка Заявок Користувача здійснюється Сервісом у суворій відповідності до політики приватності (пункт 5 цієї угоди), а також політики щодо протидії відмиванню грошей та запобіганню операціям, що мають незаконний характер.
  2. 2. Замовлення послуг Сервісу, управління процесом угоди та отримання інформації про хід виконання угоди Користувачем виконуються виключно за допомогою відповідного інтерфейсу користувача, що надається Сервісом.
  3. 3. Облік операцій з електронними одиницями здійснюється Сервісом згідно з регламентом, правилами та форматом відповідних Систем електронних розрахунків.
  4. 4. Будь-яка завершена операція, проведена Сервісом по Заявці Користувача, вважається не скасовуваною, тобто не може бути скасована Користувачем після її завершення – отримання Користувачем належного йому за раніше акцептованими умовами угоди.
  5. 5. У разі ненадходження від Користувача електронних одиниць протягом 30 хвилин з моменту акцепту Користувача на реквізити, надані Сервісом, угода на умовах, зазначених у Заявці, вважається розірваною Сервісом в односторонньому порядку як така, що не набула чинності, без повідомлення про це Користувача.
   1. 1. У разі розірвання угоди Електронні одиниці, що надійшли після зазначеного вище терміну, підлягають поверненню на реквізити відправника протягом наступних 72 годин. При здійсненні повернення всі комісійні витрати на переказ електронних одиниць виробляються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача. Сервіс не відповідає за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу;
   2. 2. У разі підтвердження оплати в операціях, які проводяться в ручному режимі без факту отримання Сервісом Електронних одиниць, виконавець має підставу за неодноразове порушення заблокувати реквізити клієнта.
  6. 6. У разі надходження від Користувача до Сервісу Електронних одиниць у сумі, що відрізняється від зазначеної в Заявці, Сервіс повинен розглядати це як розпорядження Користувача зробити перерахунок в Заявці відповідно до суми Електронних одиниць, що фактично надійшли.
   1. 1. У разі розірвання угоди Електронні одиниці, що надійшли після зазначеного вище терміну, підлягають поверненню на реквізити відправника протягом наступних 72 годин. При здійсненні повернення всі комісійні витрати на переказ електронних одиниць виробляються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача. Сервіс не відповідає за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу;
   2. 2. у випадку, якщо кількість електронних одиниць, що надійшли, була меншою за необхідну мінімальну кількість, то такий депозит вважається загубленим і не підлягає виплаті або поверненню.
  7. 7. Сервіс має право залучати до виконання своїх зобов’язань сторонніх виконавців.
  8. 8. Сервіс має право скасувати операцію, що виконується, і повернути внесені Користувачем Електронні одиниці та/або фінансові кошти Користувачеві без пояснення причин.
  9. 9. Сервіс має право відмовити Користувачеві у подальшому обслуговуванні у разі порушення Користувачем будь-якого з пунктів цієї угоди.
   1. 1. у разі відмови Сервісом від подальшого обслуговування Користувача, Сервіс повідомляє Користувача про своє рішення за допомогою електронної пошти або телефонного дзвінка, після чого заморожує обліковий запис Користувача та всі поточні Заявки Користувача. Сервіс здійснює повернення Електронних одиниць, що надійшли в Заявці Користувача на реквізити відправника протягом 72 годин з моменту відмови. При здійсненні повернення всі комісійні витрати на переказ Електронних одиниць виробляються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача. Сервіс не відповідає за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу;
   2. 2. усі наступні Заявки, створені Користувачем після відмови Сервісом у подальшому обслуговуванні Користувача, автоматично заморожуються. Пов’язані з цими Заявками облікові записи блокуються.
  10. 10. Під час здійснення доступу та використання Послуг Користувач зобов’язаний:
   1. 1. Не здійснювати діяльність, яка: (i) пов’язана з отриманням доходу від здійснення забороненої або незаконної діяльності (включаючи діяльність, пов’язану з використанням сервісів тумблера криптовалют, ринками даркнет, відмиванням грошей або фінансуванням тероризму); (ii) спрямована на розміщення або розповсюдження будь-яких заборонених чи незаконних матеріалів чи інформації; або (iii) іншим чином порушує або може порушити чинне законодавство;
   2. 2. Не намагатися підірвати безпеку чи цілісність обчислювальних систем чи мереж Сервісу чи обчислювальних систем та мереж третьої особи, якщо Послуги надаються зазначеною третьою особою;
   3. 3. Не використовувати або не зловживати використанням послуг таким чином, що може порушити процес надання послуг cryptobit.solutions або інших систем, що використовуються для надання послуг, або погіршити можливість будь-якого іншого користувача використовувати cryptobit.solutions;
   4. 4. Не намагатися отримати несанкціонований доступ до комп’ютерної системи, на якій розміщено сервіс cryptobit.solutions, або до будь-яких інших матеріалів, крім тих, на доступ до яких Вам було надано прямий дозвіл;
   5. 5. Не передавати та не вводити в сервіс файли, які можуть пошкодити обчислювальні пристрої чи програмне забезпечення будь-якої іншої особи; матеріали, які можуть бути образливими або матеріали чи дані, які порушують будь-який закон (включаючи дані або інші матеріали, захищені авторським правом або правом на комерційну таємницю, на використання яких Ви не маєте права);
   6. 6. Не намагатися модифікувати, копіювати, адаптувати, відтворювати, розбирати, декомпілювати або виконувати зворотне проектування щодо будь-яких комп’ютерних програм, що використовуються для надання послуг або роботи сервісу cryptobit.solutions, за винятком випадків, коли їх використання суворо необхідне для нормальної роботи;
   7. 7. Забезпечувати безпеку та конфіденційність усіх імен користувачів та паролів, необхідних для доступу до cryptobit.solutions;
   8. 8. Негайно повідомляти Сервіс про будь-яке несанкціоноване використання Вашого пароля (паролів) або будь-яке інше порушення безпеки, внаслідок чого Сервіс відновить Ваш пароль (паролі).
  1. 5. Політика конфіденційності
   1. 1. Для проведення операцій Сервіс приймає від Користувача його персональні дані, які Сервіс зобов’язується зберігати у зашифрованому вигляді, не розголошувати, не передавати третім особам, за винятком випадків, описаних у п. 5.4, 5.5 цієї угоди та п. 5 політики щодо протидії відмиванню грошей та запобігання операціям, що носять незаконний характер.
   2. 2. Проведення всіх операцій із Заявками, а також передача персональних даних від Користувача до Сервісу здійснюється зашифрованим SSL-каналом з довжиною ключа 256 біт.
   3. 3. Сервіс має право при необхідності самостійно проводити діяльність зі збору додаткових даних про Користувача будь-якими доступними способами. Вся інформація, зібрана в результаті такої діяльності не надається розголосу, не передається третім особам, за винятком випадків, описаних у п. 5.4, 5.5 цієї угоди та п. 5 політики щодо протидії відмиванню грошей та запобіганню операціям, що мають незаконний характер.
   4. 4. Сервіс має право передавати персональні дані Користувача та деталі вчинених ним операцій за умови збереження їх конфіденційного статусу за офіційним письмовим запитом/рішенням суду/власною ініціативою (у разі виникнення потреби у проведенні розслідування) правоохоронним органам, а також Користувачеві, якому вони належать.
   5. 5. Сервіс має право передавати деталі операції та персональні дані Користувача, які стосуються операції, за офіційним запитом Системи електронних розрахунків для проведення внутрішніх розслідувань.
   6. 6. Усі зібрані дані про Користувача, а також деталі здійснених ним операцій зберігаються у базі даних Сервісу протягом п’яти років з моменту виконання Сервісом останньої Заявки Користувача.
   7. 7. Усі обов’язкові поля у заявках мають бути зазначені реальними даними, інакше сервіс має право скасувати заявку і повернути кошти відправнику за мінусом комісії платіжної системи чи банку.
  1. 6. Непередбачені обставини
   1. 1. У разі коли в процесі обробки заявки Замовника виникають непередбачені обставини, що сприяють невиконанню Виконавцем умов договору, терміни виконання заявки переносяться на відповідний термін тривалості форс-мажору. За прострочені зобов’язання Сервіс не несе відповідальності.
  1. 7. Обмеження відповідальності
   1. 1. Сервіс пропонує свої послуги цілодобово, без вихідних і прагнутиме до того, щоб програмно-апаратний комплекс, і оператори Сервісу виконували обов’язки якнайшвидше, наближаючись до автоматизації.
   2. 2. Сервіс надає свої послуги на умовах «як є», як вони описані на сторінках сайту, зокрема у напрямах обміну, за якими діють унікальні умови для угод.
   3. 3. Використовуючи Сервіс, Користувач погоджується з тим, що обсяг відповідальності Сервісу обмежується засобами, отриманими від Користувача для виконання предмету цієї угоди, що Сервіс не забезпечує додаткових гарантій та не несе жодної додаткової відповідальності перед Користувачем, а також Користувач не несе додаткової відповідальності перед Сервісом, за винятком випадків, зазначених у п. 7.9.
   4. 4. Сервіс докладе всіх зусиль, але не гарантує, що його послуги будуть доступні цілодобово та щодня. Сервіс не несе жодної відповідальності за збитки, не отриманий прибуток та інші витрати Користувача, які виникли внаслідок неможливості отримання доступу до сайту та послуг Сервісу.
   5. 5. Сервіс не несе жодної відповідальності за збитки, неотриманий прибуток та інші витрати Користувача, які стали результатом затримок, помилок або збоїв у проведенні банківських платежів або електронних переказів.
   6. 6. Сервіс не несе жодної відповідальності за збитки, неотриманий прибуток та інші витрати Користувача, що стали результатом помилкових очікувань Користувача щодо тарифних ставок Сервісу, прибутковості транзакцій та інших суб’єктивних факторів.
   7. 7. У разі надання Користувачем помилкових даних в інформації про реквізити відправника або одержувача коштів Сервіс не несе жодної відповідальності за будь-які несприятливі наслідки або збитки, які виникли внаслідок цієї помилки.
   8. 8. Користуючись послугами Сервісу, Користувач самостійно відповідає за сплату податків відповідно до податкового законодавства країни за місцем його проживання. Сервіс не є податковим агентом і не повідомляти Користувача про будь-які можливі податкові витрати при використанні послуг Сервісу.
   9. 9. Користувач гарантує відшкодування збитків Сервісу (керуючої компанії, керівників та співробітників) у випадках пред’явлення позовів чи претензій, прямо чи опосередковано пов’язаних з використанням Користувачем послуг Сервісу, за винятком збитків, спричинених винними (навмисними чи необережними) діями самого Сервісу.
   10. 10. Користувач гарантує, що є власником або має правові підстави для розпорядження сумами, що використовуються у його транзакціях.
   11. 11. Користувач зобов’язується утриматися від використання послуг Сервісу для проведення шахрайських та незаконних операцій та погоджується з тим, що будь-яка спроба обміну шахрайського капіталу матиме судове переслідування за всією суворістю закону. Дії Користувача можуть вважатися незаконними відповідно до законодавства країни перебування Користувача та/або країни, де зареєстровано Сервіс.
   12. 12. Користувач зобов’язується не фальсифікувати комунікаційні потоки, пов’язані з функціонуванням Сервісу, не втручатися в його програмну та/або апаратну частину, а також не надавати будь-якого іншого впливу, здатного порушити нормальну роботу Сервісу, розуміючи, що подібні дії матимуть судове переслідування по всій Суворості закону. У разі виявлення фальсифікації комунікаційних потоків або надання будь-якого негативного впливу на нормальну роботу програмного коду Сервісу, що має пряме чи непряме відношення до заявки Користувача, виконання заявки Сервісом припиняється, після чого робляться дії, описані в п. 6.5 цієї угоди.
   13. 13. Користувач визнає, що вміст сайту Сервісу підпадає під захист законодавства про охорону прав власності, інтелектуальної власності та авторських прав. Несанкціоноване використання цього вмісту є незаконним.
   14. 14. Ні Користувач, ні Сервіс не будуть відповідальні один перед одним за затримки або невиконання своїх зобов’язань, що є результатом виникнення обставин непереборної сили, включаючи стихійні лиха, пожежу, повінь, терористичні акти, зміни влади, громадянські хвилювання, а також нефункціонування Електронних розрахункових систем, систем енергопостачання, мереж зв’язку та постачальників Інтернет-послуг.
   15. 15. Електронні розрахункові системи та/або фінансові установи несуть виняткову відповідальність за кошти, доручені ним Користувачем. Сервіс не може бути стороною в угоді між Платіжною системою та/або фінансовою установою та Користувачем і жодною мірою не несе відповідальності за неправильне або неправомірне використання можливостей Електронної розрахункової системи Користувачем, а також за зловживання Користувачем функціональністю Електронної розрахункової системи. Взаємні права та обов’язки Користувача та Електронної розрахункової системи та/або фінансової установи регулюються відповідними договорами.
  1. 8. Порядок прийняття претензій та вирішення спорів
   1. 1. Суперечки та розбіжності, що виникли в рамках надання послуг Сервісом Користувачеві, вирішуються шляхом переговорів Користувача з адміністрацією Сервісу на основі положень цієї угоди.
   2. 2. Будь-які претензії за цією угодою можуть бути прийняті Сервісом в електронному вигляді шляхом надсилання повідомлення по суті претензії на реквізити (сторінка контакти), зазначені на сайті Сервісу.
   3. 3. У разі неможливості вирішення питань, що виникають шляхом переговорів, суперечка вирішується відповідно до чинного законодавства за місцем реєстрації Сервісу.
  1. 9. Форма угоди
   1. Цю угоду обидві сторони, в особі Виконавця та Замовника, приймають як рівноцінний за юридичною силою договір, зазначений у письмовій формі. Договір може бути змінено на розсуд Виконавця без попередження Замовника. Зміни в Правилах набирають чинності з моменту їх опублікування.
  1. 10. Верифікація особистості
   1. Ми проводимо верифікацію особи Користувача для того, щоб зробити наш сервіс безпечнішим і надійнішим, а також відповідно до закону щодо боротьби з відмиванням грошей та законом щодо протидії фінансуванню тероризму. Ви погоджуєтесь з тим, що проходите процедуру верифікації особистості за нашим проханням. Ви погоджуєтесь, що ми можемо запросити додаткові документи для верифікації вашої особи або додаткові документи щодо окремої угоди. Процедура верифікації для клієнтів включає, але не обмежується такими пунктами:
   2. 1. Паспорт (головна сторінка або лицьова сторона)
   3. 2. Паспорт (друга сторінка чи зворотня сторона)
   4. 3. Документ, що підтверджує адресу проживання (Прописка в паспорті, витяг з банку, квитанція за комунальні послуги або інший документ)
  1. 11. Проведення обмінних операцій
   1. 1. Категорично забороняється користуватися послугами Виконавця для проведення незаконних переказів та шахрайських дій. При укладанні цього договору, Замовник зобов'язується виконувати ці вимоги та у разі шахрайства нести кримінальну відповідальність, встановлену законодавством на даний момент.
   2. 2. У разі неможливості виконання заявки протягом 5-60 хвилин у робочий час, за незалежними від Виконавця обставинами, такими як відсутність зв'язку, брак коштів, або помилкові дані Замовника, кошти надходять на рахунок протягом наступних 24 годин або ж повертаються на реквізити Замовника.
   3. 3. На першу вимогу Виконавець має право передавати інформацію про переказ електронної валюти правоохоронним органам, адміністрації розрахункових систем, а також жертвам неправомірних дій, які постраждали внаслідок доведеного судовими органами шахрайства.
   4. 4. Замовник зобов'язується надати всі документи, що засвідчують його особу та іншу особисту інформацію відповідно до вимог платіжних систем для проведення обмінних операцій.
   5. 5. Замовник зобов'язується надати всі документи, що засвідчують його особу, у разі підозри на шахрайство та відмивання грошей.
   6. 6. Замовник зобов'язується не втручатися у роботу Виконавця та не завдавати шкоди його програмній та апаратній частині, а також Замовник зобов'язується передавати точні відомості для забезпечення виконання Виконавцем усіх умов договору.
   7. 7. У разі надходження коштів від Замовника, які надалі будуть утримані, вилучені або конфісковані платіжною системою, банком, правоохоронними органами за рішенням суду або будь-яким іншим причинам до яких Виконавець не має прямого відношення, виплату Замовнику буде здійснено лише після отримання даних коштів Виконавцем. Замовник зобов'язаний протягом 7 днів погасити всі фінансові збитки, які утворилися не з вини Виконавця. В іншому випадку Виконавець може утримати кошти Замовника, які є на балансі Виконавця до повного погашення фінансових збитків, що сталися з вини Замовника.
   8. 8. Категорично забороняється використовувати обслуговування в арбітражних угодах. У разі підозри проведення арбітражних угод обліковий запис клієнта буде заблоковано, а заявка на обмін скасована з поверненням коштів відправнику.
   9. 9. Приймаючи умови оферти, замовник зобов'язується дотримуватися всіх інструкцій на сайті, уважно з ними ознайомитися, ознайомитися з регламентом проведення операції, графіком роботи тощо. У разі порушення своїх зобов'язань Замовник не може мати жодних претензій до Виконавця щодо якості та термінів обслуговування.
  1. 12. Політика повернення
   1. 1. Виконавець може відмовити у наданні послуг обміну та здійснити повернення коштів, якщо:
    1. 1. Мета платіжних операцій та джерело коштів, що використовуються для платіжних операцій, обмежені або заборонені чинною політикою боротьби з відмиванням грошей, правилами сайту, законом нашої реєстрації, законом країни клієнта та іншими нормативними документами.
    2. 2. Кошти були надіслані під іншим ім'ям, яке не відповідає імені Замовника.
   2. 2. Виконавець має право не надавати послуги, якщо замовник відмовляється надати необхідні документи для підтвердження особи Клієнта або особу Клієнта ще не підтверджено.
   3. 3. Виконавець зобов'язаний зробити повернення оплачених замовником коштів, на ті ж реквізити з яких були отримані кошти, у разі неможливості виконання заявки у граничний термін згідно з 5.2. Крім випадків із п.7.
   4. 4. Замовник має право запросити повернення сплачених ним коштів до моменту виконання заявки та перерахування Виконавцем коштів на вказані ним реквізити. Повернення здійснюється протягом 24 годин у повному обсязі за винятком витрат на процедуру повернення (комісія платіжної системи), за наявності відповідної суми на балансі Виконавця. У разі відсутності необхідних коштів термін повернення може бути продовжено.
   5. 5. Замовник не може запросити повернення коштів за вже виконаною заявкою.
  1. 13. Оподаткування
   1. На вашій відповідальності лежить визначення того які, якщо такі є, податки застосовні до здійснюваних або одержуваних вами платежів, і вашим обов'язком є збір, звітність та передача коректного податку відповідному податковому органу. Ми не несемо відповідальності за визначення того, які податки застосовні до вашої транзакції, а також за збір, звітність та передачу будь-яких належних податків за будь-яку транзакцію. Цим ви погоджуєтесь дотримуватися всіх чинних податкових законів у зв'язку з вашим використанням послуг cryptobit.solutions, у тому числі, без обмеження, звітності та сплати будь-яких податків, що виникають у зв'язку з транзакціями, виконаними через cryptobit.solutions.
  1. 14. Відмова від зобов'язань
   1. Виконавець має право відмови на укладання договору та виконання заявки, причому без пояснення причин (на підставі правил сервісу). Цей пункт застосовується стосовно будь-якого клієнта.
  1. 15. Перелік країн, що не обслуговуються
   1. Республіка Абхазія, Південна Осетія, Нагірно-Карабахська Республіка, Турецька Республіка Північного Кіпру, Придністровська Молдавська Республіка. Також не обслуговуються жителі України, які проживають на території тимчасово не контрольованій урядом України (АР Крим, окремі регіони Донецької та Луганської областей).

Увійти

Логін чи email

Пароль*